Hengellinen sota

On todellakin olemassa sota. Enkä puhu nyt mistään näkyvästä sodasta, josta tiedotusvälineet kertovat, vaan siitä sodasta, jota käydään hengellisessä maailmassa, siellä, minne silmä ei näe. Käydään sotaa ihmisistä, jotka ovat matkalla iankaikkiseen kadotukseen, jos he eivät hyväksy ja siten vastaanota pelastusta Jeesuksessa. Käydään sotaa myös niistä, jotka ovat hyväksyneet Jumalan suuren armon ja ovat Jumalan lapsia. Seuraavat jakeet on osoitettu heille, joista apostoli Paavali kantaa huolta. Itse olen tällä viikolla kohdannut sodan todellisuuden todella konkreettisella tavalla ja siksi tämä aihe on nyt tapetilla.

Efesolaiskirje 6:10-18

Lopuksi: vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää Paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki Pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki Hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta.

Miten voimme vahvistua Herrassa? 1.Kor. 16:13 Paavali sanoo: Valvokaa, pysykää uskossa lujina, olkaa miehekkäitä, olkaa vahvoja. Nyt puhutaan päätöksistä, eikö vaan? Paavali kehottaa selkeästi olemaan hereillä, eikä nukkumaan hengellisessä sodassa. Meidän tulee keskittyä Jeesukseen, juurtua häneen ja pitää uskosta kiinni jatkuvasti. Miten? Alistumalla Jumalalle. Alistuminen ei todellakaan tässä asiassa tarkoita mitään negatiivista, vaan se kertoo oikeanlaisesta nöyryydestä, jota Herra etsii sydämistämme. Kun ymmärrämme, ettemme voi taistella kiusauksia vastaan omassa voimassa, se saa meidät kääntymään Herran puoleen ja opettelemaan kokonaisvaltaista antautumista.

Varmaan joku onkin kyllästänyt siihen, kuinka monta kertaa näissä blogeissani toistuvasti puhun antautumisen merkityksestä. Mutta tiedän sen tasan tarkkaan omasta elämästäni: ilman jatkuvaa alistumista Jumalan tahtoon ja kokonaisvaltaista sitoutumista häneen, en ikinä menesty sodassa paholaista ja sen valtoja vastaan. Olen sen todistanut lukuisia kertoja omassa elämässäni. Yksinkertaisesti jokaisen Jumalan lapsen liha on niin heikko, että jos emme jatkuvasti alistu Jumalalle, liha pääsee voitolle. Ei ole olemassa yhtään super uskovaa, joka voisi sanoa, että olen sataprosenttisesti voittanut nyt lihallisuuteni. Se on osa syntiin langennutta luontoamme, joka ei tahdo alistua Jumalan tahtoon. Siksi meidän täytyy jatkuvasti juurtua Jeesukseen ja saada ilmestys siitä, että Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä olemaan kuuliaisia Herralle.

Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää Paholaisen juonet.

Sen lisäksi, että meidän tulee vahvistua Pyhän Hengen voimassa ja totella häntä, meidän tulee pukeutua hengelliseen taisteluvarustukseen voidaksemme voittaa sielunvihollisen juonet. Tarvitsemme siis kaksi asiaa voitokkaaseen taisteluun sodassa: Alistuminen Hengelle ja oikeat aseet näkymättömässä sodassa. Miten voimme käyttää näitä aseita? Olemalla kuuliaisia Pyhälle Hengelle, hän antaa ohjeet, ja meidän tulee totella uskollisesti. Herra tuntee vihollisen paljon paremmin kuin me. Hän tuntee hänen strategiansa ja meidän tulee olla yhteistyöhaluisia Pyhän Hengen kanssa. Herra ei tahdo, että me jatkuvasti koemme tappioita elämässämme ja masennumme, kun häviämme jatkuvasti taistelussa syntiä ja paholaista vastaan. Emme ole mitään luusereita, vaikka sielunvihollinen yrittää vääristää identiteettimme sellaiseksi. Jeesus on jo voittanut saatanan!

Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä.

On myös tärkeää muistaa, ettemme taistele ihmisiä, vaan paholaista ja sen joukkoja vastaan. Jumalan enkelit taistelevat myös puolellamme tässä sodassa. Emme todellakaan tiedä kaikkea mitä tähän sotaan liittyy, mutta tulemme huomaamaan, että kun päätämme olla kuuliaisia Jumalalle, vihollinen vihaa sitä ja hyökkää meitä vastaan. Huomaamme, että vihollinen hyökkää niitä vastaan, jotka ovat aktiivisia Jumalan valtakunnassa.

On yhtä totta myös se, että jos emme koe minkäänlaisia hyökkäyksiä elämässämme paholaisen suunnasta, se todennäköisesti johtuu siitä, ettemme ole aktiivisia Jumalan valtakunnassa, emmekä ole uhka paholaiselle. Voimme tehdä kysymyksen itsellemme: tahdonko Jumalan valtakunnan kasvavan? Jos vastaus on myöntävä, olet uhka pahalle. Ei ole olemassa harmaata aluetta, jossa toisinaan tahdomme alistua Jumalan tahtoon ja välillä olemme välinpitämättömiä sille. Elämämme johdattuu sen mukaan, antaudummeko Jumalalle sataprosenttisesti ja huomaamme sen nopeasti.

Apostoli kehotti myös pukeutumaan taisteluvarustukseen ja taistelemaan pahana päivänä siinä ja pysymään pystyssä. Meidän täytyy hyväksyä, että joskus jokaisella on hankalia päiviä, mutta meidät on tarkoitettu kestämään niinäkin päivinä Jumalan antamalla voimalla ja muistamaan, että hän on puolellamme. Hänen avullaan voimme kestää nekin päivät, kun koemme voimakkaita hyökkäyksiä elämässämme. Jos olemme etsineet Herraa, viipyneet hänen läsnäolossaan tutkien Sanaa ja valmistautuneet päivän haasteisiin, olemme valmiimpia kohtaamaan hyökkäykset, olivat ne millaisia tahansa. Miksi apostoli lisäsi, että pahana päivänäkin meidän tulee pysyä pystyssä? Koska taistelemme Jeesuksen voitosta käsin. Katsotaanpa pari kohtaa.

Johannes 16:33

Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman.

1 Joh. 4:4, 5:4

Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman: meidän uskomme.

Eikö olekin lohduttavaa? Vaikka koemme hyökkäyksiä ja kiusauksia tässä maailmassa, Jeesuksessa meillä on rauha, joka tyynnyttää sydämemme. On erittäin tärkeää muistuttaa itseämme säännöllisesti Sanan totuuksilla, erityisesti silloin, kun koemme, ettemme jaksa taistella. Jumalan sana virvoittaa henkeämme ja muistuttaa, että Herra on meidän puolellamme, eikä hylkää eikä jätä meitä yksin koskaan. Meidän täytyy opetella ulkoa tällaisia jakeita, jotta silloin kun koemme myrskyn elämässämme, Pyhä Henki voisi muistuttaa meitä näistä totuuksista. Jos olet myrskyssä, lue ja usko nämä jakeet omalle kohdallesi.

Se, mitä olet lahjaksi saanut Jumalalta, uskon Jeesukseen, se voittaa paholaisen ja kaikki hyökkäykset. Turvaudu ja muistuta itseäsi siitä. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

− 2 = 2